KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ

Türk Borçlar Kanunu (TBK) ile yürürlüğe giren kira sözleşmesinin devri, kira ilişkisinin devri niteliğindedir. Türk Borçlar Kanunu’nun kira ilişkisinin devri madde 323’de aşağıdaki gibi belirtilmiştir: ‘’ Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira…

Read more

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH VE TAHLİYE SÜRECİ

Kira sözleşmelerinde fesih ve tahliye dönemi zorlayıcı ve uzun süreli olabilir. Mülk sahibi ve kiracı arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar sözleşmenin bir an önce sonlandırılmak istenmesine yol açabilir. Ancak taraflar kendi isteklerine bağlı olarak sözleşmeyi…

Read more

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 MADDE

Kira Sözleşmesi Örneği İçin Buraya Tıklayınız.. Kira sözleşmesi mülk sahibi ve kiracı arasındaki şartların yazılı olduğu resmi bir belgedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde kira sözleşmesinin ne anlama geldiği tanımlanmıştır. Mülklerini kiraya verecek kişiler…

Read more

KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Kira borcunu ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir? Bu soru mülk sahipleri açısından çok soruların bir sorudur ve cevabını da bu makalemizde öğreneceğiz. Mülk sahibi kişilerin en çok karşılaştığı durumlardan birisi de kirasını ödemeyen…

Read more

KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira Sözleşmesi Örneği İçin Buraya Tıklayınız.. Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesi uyarınca, kira sözleşmesi, “Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini…

Read more