KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

KiraPratik - tahliye davasi

Kira borcunu ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir? Bu soru mülk sahipleri açısından çok soruların bir sorudur ve cevabını da bu makalemizde öğreneceğiz.

Mülk sahibi kişilerin en çok karşılaştığı durumlardan birisi de kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi ve kira ücretinin tahsilidir. Tür Borçlar Kanunu’nda, kira sözleşmesi bulunmaktadır. Bu kanunlar kapsamında kirasını ödemeyen kiracıların tahliyesi hakkında hukuki imkanlar mevcuttur. Kira sözleşmeleri yazılı yapılmak zorunda değildir. Yazılılık sadece ispat şartıdır. Eğer yazılı kira sözleşmesi yapılmamış sadece sözlü olarak anlaşıldıysa ve kiracı kirasını ödemiyorsa, ”benim yazılı kira sözleşmem yok paramı alamam” düşüncesinde olunmamalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yazılılık sadece ispat şartıdır, geçerlilik şartı asla değildir. Tabii ki mahkeme sırasında, yazılı kira sözleşmesi ispat bakımında büyük kolaylık sağlar.

Türk Borçlar Hukuku’nun 13.maddesine göre, kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı kira bedelini kira sözleşmesinde belirtilen zamanda veya zaman aralığında eksiksiz ödemek zorundadır. Kirasını ödemeyen kiracıyı da tahliye etmek tabii ki mümkündür.

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Bunun için önümüzde iki seçenek vardır. Bunlar;

  1. İki Haklı İhtar Çekerek Tahliye Davası Açılması Suretiyle
  2. Tahliye Talepli İcra Takibi Başlatmak Suretiyle

Kiracı konuttan ne kadar sürede tahliye edilir?

Kiracı ödeme emrine itiraz etmez ve 30 gün içinde de kira bedelini ödemez ise, mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verir. Bu durumda kiracının tahliyesi 4-5 ayda sağlanabilir.

Kiracıya tahliye için ne kadar süre verilir?

Tahliye davalarında kararının kesinleşmesi sonucunda, zor kullanarak kiracının tahliye edilmesi hukuken mümkün bir olaydır. Tabii ki kiracıya tahliye kararı alındığı konusunda bildiri gönderilerek 15 gün içinde evi tahliye etmesini, aksi halde evin zor kullanılarak tahliye edileceğini bildirmek daha sağlıklı bir güzel yaklaşım olur.

Kiracı tahliye kararına rağmen evi tahliye etmezse ne yapılmalıdır?

Davası sonucunda kesinleşen tahliye kararına rağmen kiracı mülkünüzü tahliye etmezse bu aşamada zor kullanarak evi tahliye etmek dışında bir seçenek kalmamaktadır. Böyle bir durumda icra memuru aracılığıyla hacze verilir, tahliye sebebiyle en az bir polis memuru tahliye işlemine katılır ve mülkten zor kullanılarak tahliye edilir. Mülkten çıkarılan eşyalar yediemin deposunda saklanmaktadır.

Kiracı tahliyesinde yetkili mahkeme hangisidir?

Kiracıların mülkten tahliyesinde yetkili mahkeme, asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak önce tahliye talepli icra takibi yapılmışsa takip, mülkün bulunduğu yerdeki icra dairesinde yapılır.

Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda mıdır?

Kiracı hukuken tahliye taahhütnamesini imzalama zorunluluğu yoktur. Tahliye taahhütnamesi tercihe bağlı olarak düzenlenebilir.

Benzer yazılar