KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI

6098 sayıılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 6217 sayılı Kanun’un geçici (2)’inci maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu…

Read more

İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmî Gazete’de 01.07.2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, mevcut kira sözleşmelerinde bir ayırıma gitmiş ve Geçici 2. madde uyarınca, bir tarafı tacir olarak sayılan kişiler ile tüzel kişilerin taraf…

Read more